Professionelle værdier i rådgivningsopgaver

 

 1. Kreative løsninger og godt humør
  En rådgiver skal ikke bare levere gode løsninger men også inspirere virksomheden til kreativitet og højt humør. Arbejdsglæde og sund intuition hænger sammen. Det skal være en god oplevelse, når der er rådgiverbesøg.

 2. Value for money
  Min økonomi-, indkøbs- og produktionsbaggrund har lært mig at være påholdende, når det gælder virksomheders penge. Derfor tager jeg det alvorligt, at der følger et stort ansvar med at kræve et sædvanligvis ret højt rådgivningshonorar. 
  Der skal helt enkelt være "hø til geden", dvs. en konkret gevinst for virksomheden, for at jeg kan have det godt medt at påtage mig en opgave.
  Aftalte tidsforbrug og projektomkostninger skal overholdes, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

 3. Loyalitet overfor virksomheden fremfor opgavestilleren
  God kemi og tillid er en nødvendighed for mit arbejde, da jeg skal have plads til at være loyal overfor virksomheden, ikke bare overfor opgavestilleren. I de tilfælde, hvor opgavestilleren - typisk en ejer eller direktør - selv er en del af problemet, tager vi en åben drøftelse om det. 

 4. Virksomhedens behov står over medarbejdernes
  Strategi- og organisationsudvikling indebærer ofte, at nogle medarbejderes interesser bringes i konflikt med virksomhedens udvikling. Min holdning er den, at virksomhedens behov står over medarbejdernes. Organisationen skal udvikles, så den bedst løfter den strategiske opgave. Også hvis det indebærer, at der kommer til at ske en udskiftning, uanset hvilket organisatorisk niveau, der er tale om. 

 5. Integritet og medmenneskelighed
  Når den prioritering er slået fast, så har enhver ledelse - og rådgiver - et stort ansvar for at agere med integritet og ydmyghed overfor dens medarbejdere. Som arbejdsplads har man en væsentlig betydning for, hvordan medarbejderne og deres pårørende trives, både økonomisk og mentalt. Når forandringer besluttes, kommunikeres og implementeres, skal det ske med den størst mulige hensyntagen til medarbejdernes tryghed og involvering.
  Et særligt element i rådgiverens integritet er den fortrolighed og diskretion, som er nødvendig for at kunne håndtere personer og viden på mange organisatoriske niveauer. Også her skal konduite og fornuft sikre tillid og godt samarbejde omkring rådgivningsopgaven.

 6. Personlige relationer og privat fortrolighed
  Et særligt privellegium som rådgiver er mødet med andre mennesker - og den fortrolighed og sympati, der ofte opstår ved siden af projektarbejdet. Jeg glæder mig over at kunne dele både arbejdsliv og private forhold med dem, jeg opnår et særligt tillidsforhold til.