Arbejdsform

Involvering i virksomheder, der er åbne for aktivt medejerskab foretrækkes.

De fleste opgaver starter med uforpligtende rådgivning med henblik på senere drøftelse vedrørende aktivt medejerskab, enten i bestyrelses- eller ledelsesregi. Derefter er der ikke nogen fast form, idet virksomhedernes behov og den aftalte rollefordeling er meget individuel.

Rådgivnings- og projektopgaver
løses mest effektivt ved at afsætte 2-8 dage pr. måned, primært i virksomheden. Opfølgende arbejde kan udføres på eget kontor.

Ved interim-opgaver afsættes der 30-100% af fuld tid, afhængig af situation og behov.

Der tilbydes lejlighedsvis undervisning i kapital- og risikostyring, costing/pricing, regnskabsforståelse og strategisk indkøb.

Takket være et tæt samarbejde med de regionale væksthuse kan der i mange tilfælde sikres medfinanciering af kurser og rådgivningsopgaver.

Projekteksempler

Branche Projekt Indhold
Service Partnerskab og salgsledelse Udvidelse af ejerkreds, egen indtræden som økonomi- og salgsansvarlig (deltid)
Teknisk software Forberede medejerskab (Ikke afsluttet) Etablering af ny kapital på basis af egen indtræden som CEO og partner 
Teknisk service Udvide ejerkreds (ikke afsluttet) Vækstforberedelse: udvide ejerkreds, styrke interne processer og strategisk udvikling
Maskinindustri Costing/pricing Gennemgribende udvikling af metoder til omkostningsberegning og prisfastsættelse samt administrative processer fra forespørgsel til efterkalkulation
NN Forberede exit, medejerskab Udvikling af ejerkreds, salg/markeds-strategi og nøglekompetencer
Maskinindustri Interim salgsledelse Interim salgsledelse i 3 år. Forhandle og implementere 160 mDKK samarbejdsaftale B2B.
Service Forberede spin-off Forberede udskildning af service-afdeling fra moderselskab
SMV Kursus: risikostyring Undervisning af 7 virksomheder i kommerciel risikostyring. Samarbejde med Væksthus Nordjylland.
Service/teknik Styrke lederteam Udvikling af ledergruppe individuelt og ledelsesmæssigt. Udvikling af nøgleprocesser og resultatopfølgning.
Service/produktion Tilpasse ejerkreds Styrke strategi/økonomistyring. Styre/forhandle sleeping partner exit.
Import/food Forretningsplan Etablere forretningsplan og økonomi/likviditetsstyring
Europæiske koncerner Kursus: forretningsøkonomi Undervisning af 25 ledergrupper i store europæiske koncerner over hele Europa: kapital- og risikostyring udfra praktisk regnskabsforståelse og virksomheds-spil/simulering
Service/teknik Forretningsplan Etablere forretningsplan, formalisere ledelse og udvikle organisation
Maskinindustri Interim CEO Eksekvere turnaround (lønreduktion, reorganisering, prisstigninger, overlevelses-strategi, ny kapital)
Maskinindustri Interim CFPO Sikre arbejdskapital, etablere produktrentabilitet, forhandle bank-support
Maskinindustri Costing/pricing Gennemgribende udvikling af metoder til omkostningsberegning og prisfastsættelse samt processer for tidsregistrering og efterkalkulation
Maskinindustri LEAN Flow-to-Line Etablere LEAN vareforsyning til Grundfos-fabrikker
Maskinindustri Risikostyring Udvikle supply risk management program for Grundfos Bjerringbro
Maskinindustri Reducere arbejdskapital Reduktion af Grundfos' arbejdskapital med 420 mDKK (lagre og leverandører)